Magento-2.3
Magento-2.3
Magento-2.3 2.0.0

POBIERANIE WTYCZKI

Otwórz stronę https://github.com/comfino/Magento-2.3/releases i pobierz najnowszą wersję wtyczki.

INSTALACJA

Magento 2.3.5+

Przed instalacją modułu zalecane jest wykonanie kompletnej kopii zapasowej katalogu Magento.

Po pobraniu archiwum comfino.zip i rozpakowaniu, przenieś zawartość katalogu comfino do katalogu modułów Magento.

Docelowa lokalizacja: magento/app/code/Comperia/ComperiaGateway

gdzie:

 • magento - nazwa katalogu bazowego sklepu (może być inna niż w powyższym przykładzie)
 • Comperia, ComperiaGateway - podkatalogi, które należy utworzyć w katalogu app/code

Instalacja Instalacja

Po skopiowaniu plików wywołaj poniższe polecenie w celu sprawdzenia, czy nowy moduł został rozpoznany:

./bin/magento module:status

Wykonane polecenie powinno zwrócić odpowiedź podobną do poniższej:

Instalacja

Moduł Comperia_ComperiaGateway powinien być na liście nieaktywnych modułów.

Instalacja

W celu aktywacji modułu wywołaj poniższe polecenia:

 • ./bin/magento module:enable Comperia_ComperiaGateway --clear-static-content
 • ./bin/magento setup:upgrade
 • ./bin/magento setup:di:compile
 • ./bin/magento setup:static-content:deploy -f
 • ./bin/magento cache:flush

Po wykonaniu powyższych czynności zaloguj się do panelu administracyjnego Magento, aby skonfigurować zainstalowany moduł.

KONFIGURACJA

Aby uzyskać dostęp do ustawień modułu, wykonaj poniższe kroki:

Konfiguracja Konfiguracja Konfiguracja Konfiguracja

Pole które jest najbardziej istotne i należy je wypełnić to: "API KEY".

Konfiguracja

DEAKTYWACJA

W celu deaktywacji modułu należy wywołać w konsoli poniższe polecenie z poziomu katalogu głównego Magento:

./bin/magento module:disable Comperia_ComperiaGateway

UWAGI

 • Aby moduł mógł działać, należy pamiętać o aktywacji (pierwsza opcja w formularzu ustawień modułu).

STATUSY NOTYFIKACJI:

Zmieniają status zamówenia na kompletny. Wynikiem jest faktura i wysyłka towaru.

 • ACCEPTED
 • WAITING_FOR_PAYMENT
 • PAID