PrestaShop
PrestaShop
PrestaShop 2.0.3

POBIERANIE WTYCZKI

Otwórz stronę https://github.com/comfino/PrestaShop/releases i pobierz najnowszą wersję wtyczki.

INSTALACJA

Prestashop 1.6.*

Aby zainstalować moduł, należy przejść do zakładki "Moduły -> Moduły i usługi" a następnie nacisnąć przycisk "Dodaj nowy moduł", wysunie się panel z polem "Plik modułu", w tym polu należy wybrać plik z modułem, a następnie kliknąć "Prześlij moduł". Kiedy moduł zostanie przesłany, wystarczy wybrać go z listy modułów, a następnie kliknąć "Instaluj".

Konfiguracja Konfiguracja

Prestashop 1.7.*

Aby zainstalować moduł, należy przejść do zakładki "Moduły -> Manedżer modułów" a następnie nacisnąć przycisk "Załaduj moduł". Do pola, które się pojawi, należy wybrać odpowiedni plik z modułem. Wtyczka zainstaluje się automatycznie.

Konfiguracja

KONFIGURACJA

Aby moduł mógł działać, konieczne jest skonfigurowanie go. Pole, które jest najbardziej istotne i należy je wypełnić to: "API Key". Kolejnymi polami wartymi uwagi są:

 • Nazwa płatności — pole odpowiada za tekst wyświetlany przy płatności. Domyślnie "Pay with comperia"
 • Minimalna kwota w koszyku — Domyślnie 1000 zł

Konfiguracja

UWAGI

 • Aby moduł mógł działać poprawnie, należy ustawić numer telefonu dla użytkownika w koszyku jako wymagany.
 • Metoda http "PUT" musi być aktywna.
 • Wymagane dane w pluginie Comfino:
  • Klient:
   • imię - 2-63 znaków
   • nazwisko - 2-63 znaków
   • email - poprawny adres email
   • poprawny polski numer komórkowy (oczekiwany format: xxxxxxxxx, xxx xxx xxx, +48 xxxxxxxxx).
  • Koszyk:
   • kwota koszyka
   • lista produktów
    • nazwa
    • ilosc
    • cena
  • Adres:
   • ulica
   • numer budynku
   • numer mieszkania
   • kod pocztowy
   • miasto
   • kod kraju

STATUSY NOTYFIKACJI:

Zmieniają status zamówienia na kompletny. Wynikiem jest faktura i wysyłka towaru.

 • ACCEPTED
 • WAITING_FOR_PAYMENT
 • PAID

FLOW

Flow