Comfino raty

Osadzanie widgetu na stronie

Aby osadzić widget na stronie produktu, należy umieścić poniższy kod inicjalizujący:

var script = document.createElement('script');
script.onload = function () {
  ComfinoProductWidget.init({
    widgetKey: '{WIDGET_KEY}',
    priceSelector: '{WIDGET_PRICE_SELECTOR}',
    widgetTargetSelector: '{WIDGET_TARGET_SELECTOR}',    
    type: '{WIDGET_TYPE}',
    offerType: '{OFFER_TYPE}',
    embedMethod: '{EMBED_METHOD}',
    priceObserverLevel: 0,
    price: null
  });
};
script.src = '//widget.comfino.pl/comfino.min.js';
script.async = true;
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);
 • Dostępne opcje konfiguracyjne widgetu:

  • widgetKey - klucz API widgetu
  • priceSelector - selektor elementu zawierającego cenę produktu (np: span[itemprop=price]), zobacz: MDN Web Docs - Document.querySelector()
  • widgetTargetSelector - selektor elementu kontenera widgetu (np: div.product-actions), zobacz: MDN Web Docs - Document.querySelector()
  • type - typ widgetu (simple - tekstowy, mixed - graficzny z banerem, with-modal - graficzny z kalkulatorem rat)
  • offerType - typ oferty (INSTALLMENTS_ZERO_PERCENT - Raty 0%, CONVENIENT_INSTALLMENTS - Niskie raty)
  • embedMethod - metoda osadzania widgetu (INSERT_INTO_FIRST, INSERT_INTO_LAST - wartość domyślna, INSERT_BEFORE, INSERT_AFTER)
  • priceObserverLevel - poziom hierarchii DOM używany do śledzenia zmian cen i przeliczania ofert (poziom obserwowanego kontenera nadrzędnego względem kontenera cen)
  • price - cena produktu używana do kalkulacji rat (w przypadku ustawienia, opcja priceSelector jest ignorowana)
 • gdzie:

  • opcja - parametr wymagany
  • opcja - parametr opcjonalny

Typy widgetu

 • Tekstowy (simple)

Konfiguracja

 • Graficzny z banerem (mixed)

Konfiguracja

 • Graficzny z kalkulatorem rat (with-modal)

Konfiguracja

Konfiguracja