Dokumentacja

Dokumentacja przedstawia krok po kroku jak w prosty i szybki sposób skomunikować
Twój sklep z Comfino.

Pobieranie punktu sprzedaży usług

Zwraca dane punktu sprzedaży o podanym numerze NIP.

Zapytanie:

curl -X GET https://{HOST_API}/v1/sale-points/{NIP usługodawcy} \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Api-Key: {API-KEY}"

Odpowiedź:

{
  "name": "{nazwa dostawcy usługi}",
  "taxId": "{NIP usługodawcy}",
  "active": {status aktywności punktu - true/false},
  "city": "{miejscowość usługodawcy}",
  "accountNumber": "{numer konta usługodawcy}",
  "contactPerson": "{dane osoby do kontaktu}",
  "productTypes": [{lista typów produktów dostępnych dla punktu sprzedaży}]
}

Kody odpowiedzi:

 • 200 OK
 • 401 Unauthorized
 • 404 Not Found
 • 405 Method Not Allowed
 • 500 Internal Server Error