Dokumentacja

Dokumentacja przedstawia krok po kroku jak w prosty i szybki sposób skomunikować
Twój sklep z Comfino.

Pobieranie listy wszystkich punktów sprzedaży usług

Zwraca wszystkie punkty sprzedaży usług.

Zapytanie:

curl -X GET https://{HOST_API}/v1/sale-points \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Api-Key: {API-KEY}"

Odpowiedź:

{
  "records": [
    {
      "name": "{nazwa dostawcy usługi 1}",
      "taxId": "{NIP usługodawcy 1}",
      "active": {status aktywności punktu 1 - true/false},
      "city": "{miejscowość usługodawcy 1}",
      "accountNumber": "{numer konta usługodawcy 1}",
      "contactPerson": "{imię osoby do kontaktu 1}",
      "productTypes": [{lista typów produktów dostępnych dla punktu sprzedaży 1}]
    },
    {
      "name": "{nazwa dostawcy usługi 2}",
      "taxId": "{NIP usługodawcy 2}",
      "active": {status aktywności punktu 2 - true/false},
      "city": "{miejscowość usługodawcy 2}",
      "accountNumber": "{numer konta usługodawcy 2}",
      "contactPerson": "{dane osoby do kontaktu 2}",
      "productTypes": [{lista typów produktów dostępnych dla punktu sprzedaży 2}]
    },
    {
      "name": "{nazwa dostawcy usługi n}",
      "taxId": "{NIP usługodawcy n}",
      "active": {true/false},
      "city": "{miejscowość usługodawcy n}",
      "accountNumber": "{numer konta usługodawcy n}",
      "contactPerson": "{dane osoby do kontaktu n}",
      "productTypes": [{lista typów produktów dostępnych dla punktu sprzedaży n}]
    }
  ]
}

Kody odpowiedzi:

 • 200 OK
 • 401 Unauthorized
 • 405 Method Not Allowed
 • 500 Internal Server Error