Dokumentacja

Dokumentacja przedstawia krok po kroku jak w prosty i szybki sposób skomunikować
Twój sklep z Comfino.

Pobieranie parametrów najlepszej oferty

Zwraca parametry najlepszej możliwej oferty finansowej (z najniższą ratą).

Zapytanie:

curl -X GET https://{HOST_API}/v1/best-possible-loan-parameters?loanAmount=100000 \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Api-Key: {API-KEY}"

Parametry zapytania:

 • loanAmount: Kwota pożyczki (wartość w groszach jako INT)

Odpowiedź:

{
  "instalmentAmount": 2883,
  "loanTerm": 48,
  "toPay": 138384
}

Opis pól

 • instalmentAmount: kwota raty (w groszach jako INT)
 • loanTerm: liczba rat
 • toPay: łączna kwota spłaty kredytu (w groszach jako INT)

Kody odpowiedzi serwera:

 • 200 OK
 • 401 Unauthorized
 • 400 Not Found
 • 405 Method Not Allowed
 • 500 Internal Server Error