Dokumentacja

Dokumentacja przedstawia krok po kroku jak w prosty i szybki sposób skomunikować
Twój sklep z Comfino.

Anulowanie wniosku

Anulowanie można dokonać w każdym momencie trwania wniosku.

Zapytanie:

curl -X PUT https://{HOST_API}/v1/orders/{twój_identyfikator_zamówienia}/cancel \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Api-Key: {API-KEY}"

Odpowiedź:

{
    "status": "CANCELLED_BY_SHOP"
}

Kody odpowiedzi:

  • 204 No Content
  • 401 Unauthorized
  • 403 Forbidden
  • 404 Not Found
  • 405 Method Not Allowed
  • 500 Internal Server Error