Dokumentacja

Dokumentacja przedstawia krok po kroku jak w prosty i szybki sposób skomunikować
Twój sklep z Comfino.

Anulowanie wniosku

Status anulowania może być ustawiony z poniższych statusów: - CREATED, - WAITING_FOR_FILLING, - WAITING_FOR_CONFIRMATION - ACCEPTED - WAITING_FOR_PAYMENT - PAID

Zapytanie:

curl -X PUT https://{HOST_API}/v1/orders/{twój_identyfikator_zamówienia}/cancel \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Api-Key: {API-KEY}"

Odpowiedź:

{
  "status": "CANCELLED_BY_SHOP",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "http://{HOST_API}/v1/orders/{twój_identyfikator_zamówienia}",
      "method": "GET"
    },
    "cancel": {
      "href": "http://{HOST_API}/v1/orders/{twój_identyfikator_zamówienia}/cancel",
      "method": "PUT"
    }
  }
}

Kody odpowiedzi:

 • 204 No Content
 • 401 Unauthorized
 • 403 Forbidden
 • 404 Not Found
 • 405 Method Not Allowed
 • 500 Internal Server Error