Dokumentacja

Dokumentacja przedstawia krok po kroku jak w prosty i szybki sposób skomunikować
Twój sklep z Comfino.

Pobieranie wniosku

Zwraca aktualny status wniosku. Pole loanParameters.maxAmount wskazuje na maksymalną kwotę pożyczki dostępną u wybranego partnera finansującego w groszach. Pole jest puste w przypadku, gdy kwota nie jest jeszcze znana.

Zapytanie:

curl -X GET https://{HOST_API}/v1/orders/{twój_identyfikator_zamówienia} \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Api-Key: {API-KEY}"

Odpowiedź:

{
  "status": "CANCELLED_BY_SHOP",
  "applicationUrl": "https://wniosek.comperiaraty.pl/1/step-1?token=tokenComperiaRaty",
  "createdAt": "2020-10-02T10:44:52+02:00",
  "notifyUrl": "https://your-shop.tld/notify",
  "returnUrl": "https://your-shop.tld/thanks",
  "orderId": "{twój_identyfikator_zamówienia}",
  "loanParameters": {
    "maxAmount": null,
    "amount": 123,
    "term": null,
    "type": null
  },
  "cart": {
    "totalAmount": 100000,
    "deliveryCost": 1000,
    "products": [
      {
        "name": "Lenovo Ideapad 120S-14IAP",
        "quantity": 1,
        "price": 12321,
        "photoUrl": "https://your-shop.tld/images/123/photo.jpg",
        "ean": "9002490100070",
        "externalId": "123"
      },
      {
        "name": "Lenovo Ideapad 120S-14IAP",
        "quantity": 1,
        "price": 159900,
        "photoUrl": "https://your-shop.tld/images/124/photo.jpg",
        "ean": "9002490100070",
        "externalId": "124"
      }
    ]
  },
  "customer": {
    "email": "j.testowy@example.com",
    "phoneNumber": "312213213",
    "firstName": "Jan",
    "lastName": "Testowy",
    "nip": null,
    "address": {
      "street": "Testowa",
      "buildingNumber": "1",
      "postalCode": "10-899",
      "city": "Warszawa",
      "apartmentNumber": "1",
      "countryCode": "PL"
    }
  },
  "_links": {
    "self": {
      "href": "http://{HOST_API}/v1/orders/{twój_identyfikator_zamówienia}",
      "method": "GET"
    },
    "cancel": {
      "href": "http:/{HOST_API}/v1/orders/{twój_identyfikator_zamówienia}/cancel",
      "method": "PUT"
    }
  }
}
 • 200 OK
 • 401 Unauthorized
 • 404 Not Found
 • 405 Method Not Allowed
 • 500 Internal Server Error