Dokumentacja

Dokumentacja przedstawia krok po kroku jak w prosty i szybki sposób skomunikować
Twój sklep z Comfino.

Uprawomocnienie wniosku

 • Uprawomocnienie zamówienia jest możliwe jeśli zostało stworzone jako draft. Można zaktualizować wartość zamówienia.

Zapytanie:

curl -X PUT 'https://{HOST_API}/v1/orders/legalize' \
--header 'API-KEY: {API-KEY}' \
--data-raw '{
  "externalId": "{twój_identyfikator_zamówienia}",
  "loanAmount": {nowa kwota zamówienia}
}'

Odpowiedź:

{
  "draft": false,
  "loanAmount": {nowa kwota zamówienia},
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://{HOST_API}/v1/orders/{twój_identyfikator_zamówienia}",
      "method": "GET"
    },
    "cancel": {
      "href": "https://{HOST_API}/v1/orders/{twój_identyfikator_zamówienia}/cancel",
      "method": "PUT"
    }
  }
}
 • 200 OK
 • 400 Bad request
 • 401 Unauthorized
 • 403 Forbidden
 • 404 Not Found
 • 405 Method Not Allowed
 • 500 Internal Server Error