Dokumentacja

Dokumentacja przedstawia krok po kroku jak w prosty i szybki sposób skomunikować
Twój sklep z Comfino.

Zmiana kwoty zamówienia

Zmiana kwoty wcześniej złożonego zamówienia jest możliwa tylko w szczególnych przypadkach (muszą być spełnione wszystkie warunki):

 • Sklep/Merchant musi mieć w systemie Comfino włączoną opcję zmiany kwoty - skontaktuj się najpierw z nami.
 • Bank w którym procesowana jest płatność musi oferować opcję zmiany kwoty.
 • Koszyk zamówienia musi zawierać nie więcej niż jeden produkt.
 • Aktualnym statusem zamówienia musi być status ACCEPTED (zobacz sekcję statusy wniosków w dokumentacji wartości słownikowych).

Zapytanie:

curl -X PUT 'https://{HOST_API}/v1/orders/legalize' \
--header 'API-KEY: {API-KEY}' \
--data-raw '{
  "externalId": "{twój_identyfikator_zamówienia}",
  "loanAmount": {nowa kwota zamówienia}
}'

Odpowiedź:

 • 200 OK
 • 400 Bad request
 • 401 Unauthorized
 • 403 Forbidden
 • 404 Not Found
 • 405 Method Not Allowed
 • 500 Internal Server Error

Po zmianie kwoty zamówienia należy zlecić wypłatę środków.