Dokumentacja

Dokumentacja przedstawia krok po kroku jak w prosty i szybki sposób skomunikować
Twój sklep z Comfino.

Odstąpienie od umowy

 • Zapytanie powoduje uruchomienie procedury odstąpienia od umowy

Status można ustawić pod warunkiem, że nie minęło 14 dni od ustawienia statusu ACCEPTED. Może być zmieniony z: - ACCEPTED - WAITING_FOR_PAYMENT - PAID

Zapytanie:

curl -X PUT 'https://{HOST_API}/v1/orders/{twój_identyfikator_zamówienia}/resign' \
--header 'API-KEY: {API-KEY}' \
--data-raw '{
  "loanAmount": {zwrócona kwota}
}'

Odpowiedź:

{
  "status": "RESIGN",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://{HOST_API}/v1/orders/{twój_identyfikator_zamówienia}",
      "method": "GET"
    }
  }
}
 • 200 OK
 • 400 Wrong json syntax
 • 401 Unauthorized
 • 403 Forbidden
 • 404 Not Found
 • 405 Method Not Allowed
 • 422 Validation Error
 • 500 Internal Server Error