Dokumentacja

Dokumentacja przedstawia krok po kroku jak w prosty i szybki sposób skomunikować
Twój sklep z Comfino.

Notyfikowanie statusu do sklepu

Aby uruchomić notyfikowanie statusu kredytu dla sklepu, wymagany jest parametr notify_url, w którym podawany jest adres pod który ma być wysyłane notyfikowanie statusu. Statusy wysyłane są asynchronicznie metodą PUT. Po wysłaniu notyfikacji Comfino oczekuje 200 OK. W przypadku zwrócenia innego statusu jest ponawiany request aż do momentu zwrócenia 200 OK. Mogą zdarzyć się przypadki, że Comfino wyśle kilka requestów, w tym przypadku na każdy request powinien być zwrócony 200 OK.

Po odbiorze notyfikacji przychodzącej z serwera Comfino, należy poddać weryfikacji wartość signature znajdującą się w nagłówku CR-Signature. Sprawdzanie podpisu powiadomień ma na celu zapewnić zaufaną komunikację pomiędzy sklepem a Comfino.

Kroki jakie należy wykonać aby sprawdzić podpis:

 • Do api-key powinien zostać doklejony kontent JSON, który został wysłany w requescie.
 • Generujemy hash fukcją sha3-256 z powyższego stringu.
 • Jeśli hash jest równy wartości w CR-Signature request jest prawidłowy.

Struktura przekazanego Jsona:

{
  "status": "CREATED",
  "externalId": "{twój_identyfikator_zamówienia}",
  "timestamp": "{znacznik czasu informujący kiedy nastąpiła zmiana statusu}",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "http://{HOST_API}/v1/orders/{twój_identyfikator_zamówienia}",
      "method": "GET"
    },
    "cancel": {
      "href": "http:/{HOST_API}/v1/orders/{twój_identyfikator_zamówienia}/cancel",
      "method": "PUT"
    }
  }
}