Dokumentacja

Dokumentacja przedstawia krok po kroku jak w prosty i szybki sposób skomunikować
Twój sklep z Comfino.

Zlecenie wypłaty środków

Zapytanie powoduje zlecenie środków do wypłaty, oraz zmiany statusu wniosku na 'WAITING_FOR_PAYMENT'.

Zapytanie:

curl -X POST 'https://{HOST_API}/v1/orders/{twój_identyfikator_zamówienia}/withdraw-cash' \
--header 'API-KEY: {API-KEY}'

Odpowiedź:

{
    "status": "WAITING_FOR_PAYMENT"
}
  • 200 OK
  • 401 Unauthorized
  • 403 Forbidden
  • 404 Not Found
  • 405 Method Not Allowed
  • 500 Internal Server Error