Dokumentacja

Dokumentacja przedstawia krok po kroku jak w prosty i szybki sposób skomunikować
Twój sklep z Comfino.

Zlecenie wypłaty środków

 • Zapytanie powoduje zlecenie środków do wypłaty, oraz zmiany statusu wniosku na 'WAITING_FOR_PAYMENT'

Zapytanie:

curl -X POST 'https://{HOST_API}/v1/orders/{twój_identyfikator_zamówienia}/withdraw-cash' \
--header 'API-KEY: {API-KEY}'

Odpowiedź:

{
  "status": "WAITING_FOR_PAYMENT",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://{HOST_API}/v1/orders/{twój_identyfikator_zamówienia}",
      "method": "GET"
    }
  }
}
 • 200 OK
 • 401 Unauthorized
 • 403 Forbidden
 • 404 Not Found
 • 405 Method Not Allowed
 • 500 Internal Server Error