Dokumentacja

Dokumentacja przedstawia krok po kroku jak w prosty i szybki sposób skomunikować
Twój sklep z Comfino.

Aktualizacja danych punktu sprzedaży usług

Aktualizuje wskazany punkt sprzedaży o podanym numerze NIP.

Zapytanie:

curl -X PATCH 'https://{HOST_API}/v1/sale-points/{NIP usługodawcy}' \
--header 'API-KEY: {API-KEY}'
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
 "name": "{nazwa dostawcy usługi}",
 "active": {status aktywności punktu - true/false}
 "city": "{miejscowość usługodawcy}",
 "accountNumber": "{numer konta usługodawcy}",
 "contactPerson": "{dane osoby do kontaktu}",
 "productTypes": [{lista typów produktów dostępnych dla punktu sprzedaży}]
}'

Definicja pól:

Nazwa pola Typ Wymagane Format
name string nie Znaki alfanumeryczne (max. 100)
active bool nie Wartosc logiczna (true/false)
city string nie Znaki alfanumeryczne (max. 50)
accountNumber string nie Znaki alfanumeryczne (max. 50)
contactPerson string nie Znaki alfanumeryczne (max. 50)
productTypes string[] nie Tablica wartosci slownikowych - zobacz sekcje typy produktow finansowych w dokumentacji wartosci slownikowych.

Kody odpowiedzi:

 • 204 No Content
 • 400 Bad request
 • 401 Unauthorized
 • 403 Forbidden
 • 404 Not Found
 • 405 Method Not Allowed
 • 500 Internal Server Error