Dokumentacja

Dokumentacja przedstawia krok po kroku jak w prosty i szybki sposób skomunikować
Twój sklep z Comfino.

Deaktywacja punktu sprzedaży

 • Zapytanie powoduje ustawienie statusu punktu sprzedaży jako nieaktywny

Zapytanie:

curl -X PUT 'https://{HOST_API}/v1/sale_point/{NIP usługodawcy}/deactivate' \
--header 'API-KEY: {API-KEY}'

Odpowiedź:

"name": "{nazwa_dostawcy_usługi}",
"taxId": "{NIP usługodawcy}",
"active": 0,
"city": "{miasto_usługodawcy}",
"accountNumber": "{numer_konta_usługodawcy}",
"contactPerson": "{imię_osoby_do_kontaktu}",
"_links": {
  "deactivate": {
    "href": "http://{HOST_API}/v1/sale-point/{NIP usługodawcy}/deactivate",
    "method": "PUT"
  }
  "self": {
    "href": "http://{HOST_API}/v1/sale-point/{NIP usługodawcy}",
    "method": "GET"
  }
}

Kody odpowiedzi:

 • 200 OK
 • 400 Bad request
 • 401 Unauthorized
 • 403 Forbidden
 • 404 Not Found
 • 405 Method Not Allowed
 • 500 Internal Server Error