Dokumentacja

Dokumentacja przedstawia krok po kroku jak w prosty i szybki sposób skomunikować
Twój sklep z Comfino.

Pobieranie punktu sprzedaży usług

Zwraca dane punktu sprzedaży na podstawie podanego numeru NIP

Zapytanie:

curl -X GET https://{HOST_API}/v1/sale_point/{NIP usługodawcy} \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Api-Key: {API-KEY}"

Odpowiedź:

{
  "name": "{nazwa_dostawcy_usługi}",
  "taxId": "{NIP usługodawcy}",
  "active": {1/0},
  "city": "{miasto_usługodawcy}",
  "accountNumber": "{numer_konta_usługodawcy}",
  "contactPerson": "{imię_osoby_do_kontaktu}",
  "_links": {
    "deactivate": {
      "href": "http://{HOST_API}/v1/sale-point/{NIP usługodawcy}/deactivate",
      "method": "PUT"
    }
    "self": {
      "href": "http://{HOST_API}/v1/sale-point/{NIP usługodawcy}",
      "method": "GET"
    }
  }
}

Kody odpowiedzi:

 • 200 OK
 • 401 Unauthorized
 • 404 Not Found
 • 405 Method Not Allowed
 • 500 Internal Server Error