Dokumentacja

Dokumentacja przedstawia krok po kroku jak w prosty i szybki sposób skomunikować
Twój sklep z Comfino.

Pobieranie listy wszystkich punktów sprzedaży usług

Zwraca wszystkie punkty sprzedaży usług

Zapytanie:

curl -X GET https://{HOST_API}/v1/sale-point-list \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Api-Key: {API-KEY}"

Odpowiedź:

{
  "records": [
    {
      "name": "{nazwa_dostawcy_usługi_1}",
      "taxId": "{NIP usługodawcy_1}",
      "active": {1/0},
      "city": "{miasto_usługodawcy_1}",
      "accountNumber": "{numer_konta_usługodawcy_1}",
      "contactPerson": "{imię_osoby_do_kontaktu_1}",
      "_links": {
        "deactivate": {
          "href": "http://{HOST_API}/v1/sale-point/{NIP usługodawcy_1}/deactivate",
          "method": "PUT"
        }
        "self": {
          "href": "http://{HOST_API}/v1/sale-point/{NIP usługodawcy_1}",
          "method": "GET"
        }
      }
    },
    {
      "name": "{nazwa_dostawcy_usługi_2}",
      "taxId": "{NIP usługodawcy_2}",
      "active": {1/0},
      "city": "{miasto_usługodawcy_2}",
      "accountNumber": "{numer_konta_usługodawcy_2}",
      "contactPerson": "{imię_osoby_do_kontaktu_2}",
      "_links": {
        "deactivate": {
          "href": "http://{HOST_API}/v1/sale-point/{NIP usługodawcy_2}/deactivate",
          "method": "PUT"
        }
        "self": {
          "href": "http://{HOST_API}/v1/sale-point/{NIP usługodawcy_2}",
          "method": "GET"
        }
      }
    },
    {
      "name": "{nazwa_dostawcy_usługi_n}",
      "taxId": "{NIP usługodawcy_n}",
      "active": {1/0},
      "city": "{miasto_usługodawcy_n}",
      "accountNumber": "{numer_konta_usługodawcy_n}",
      "contactPerson": "{imię_osoby_do_kontaktu_n}",
      "_links": {
        "deactivate": {
          "href": "http://{HOST_API}/v1/sale-point/{NIP usługodawcy_n}/deactivate",
          "method": "PUT"
        }
        "self": {
          "href": "http://{HOST_API}/v1/sale-point/{NIP usługodawcy_n}",
          "method": "GET"
        }
      }
    }
  ],
  "_links": {
    "add": {
      "href": "http://api-ecommerce.comfino.localhost/v1/sale-point-add",
      "method": "POST"
    }
  }
}

Kody odpowiedzi:

 • 200 OK
 • 401 Unauthorized
 • 405 Method Not Allowed
 • 500 Internal Server Error