Dokumentacja

Dokumentacja przedstawia krok po kroku jak w prosty i szybki sposób skomunikować
Twój sklep z Comfino.

Rejestracja nowego sklepu - sprawdzanie statusu aktywacji

Rejestracja sklepu rozpoczyna szereg czynności takich jak: kontakt ze strony przedstawiciela Comfino.pl, ustalanie warunków współpracy, uzupełniania danych i podpisanie umowy. Zarejestrowane konto pozostaje w tym czasie nieaktywne. Informacja o aktywacji konta zostanie przekazana e-mailowo lub telefonicznie, ale można również samodzielnie i na bieżąco sprawdzać stan aktywacji konta za pomocą API wykonując poniższe zapytanie:

Zapytanie:

curl -X GET 'https://{HOST_API}/v1/user/is-active' \
--header 'Api-Key: {apiKey}'

gdzie {apiKey} to klucz apiKey otrzymany przy zakończonej sukcesem rejestracji.

Możliwe odpowiedzi:

false - konto nieaktywne - proces aktywacji nie został jeszcze ukończony

true - konto jest już aktywne - możesz oferować swoim klientom płatności Comfino.pl